2610330019 6989759624 Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 60-63, Πάτρα Αχαΐα 26333 g.lampirhs@gmail.com